Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2012

Det relativa arbetslöshetstalet för november 7,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i november 2012 till 193 000, vilket var 26 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,3 procent, medan det var 6,2 procent i november året innan. Antalet sysselsatta uppgick till 2 463 000, vilket var 37 000 färre än i november 2011.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01–2012/11

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01–2012/11

Antalet sysselsatta uppgick i november 2012 till 2 463 000, dvs. 37 000 färre än året innan (felmarginal ±31 000). Antalet sysselsatta män var 33 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 4 000 färre än i november 2011. Antalet sysselsatta minskade inom den privata sektorn, men ökade inom den offentliga sektorn.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i november 68,4 procent, dvs. 0,8 procentenheter lägre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 1,5 procentenheter till 68,5 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,1 procentenheter till 68,2 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i november 2012 till 193 000, vilket var 26 000 fler än i november året innan (felmarginal ±15 000). Av de arbetslösa var 116 000 män och 77 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i november 7,3 procent, dvs. 1,0 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,5 procent för män och 6,0 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i november 15,5 procent, vilket var 1,8 procentenheter högre än i november året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,2 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2011/11–2012/11 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2011/11 2012/11 2011/11 - 2012/11
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 065 4 081 0,4
Arbetskraft totalt 2 666 2 656 –0,4
Sysselsatta 2 500 2 463 –1,5
– löntagare 2 150 2 137 –0,6
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 350 326 –6,8
Arbetslösa 166 193 15,8
Ej i arbetskraften 1 399 1 425 1,9
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 69,2 68,4 –0,8
Relativt arbetslöshetstal 6,2 7,3 1,0
Relativt arbetskraftstal 65,6 65,1 –0,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av november 2012 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 257 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 27 000 större än i november året innan.

Arbetslösheten ökade från november året innan inom alla ELY-centralers områden: mest i Birkaland (16 %), Egentliga Finland (15 %) och Norra Österbotten (15 %) samt på Åland (23 %). I slutet av november var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 17 000, vilket var 5 000 fler än för ett år sedan.

Antalet personer som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 112 000 i slutet av november, dvs. 5 000 färre än i november i fjol. Åtgärderna gällde 4,2 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 31 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 4 000 större än i november året innan. I november anmäldes 31 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 6 000 färre än i november året innan.

Förändringar 2011/11–2012/11 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2011/11 2012/11 2011/11 - 2012/11
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 230 257 11,6
– arbetslösa längre än ett år 56 63 12,5
Åtgärder sammanlagt 118 112 –4,3
– sysselsatta genom stödåtgärder 34 29 –15,3
– i arbetskraftsutbildning 33 31 –6,0
– i arbetspraktik, arbetsalternering 21 22 0,6
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 29 31 7,0
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 37 31 –15,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Ari Väisänen 09 1734 2290, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (445,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/11/tyti_2012_11_2012-12-21_tie_001_sv.html