Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2011/12 - 2012/12

  År/Månad Förändring
2011/12 2012/12 2011/12 - 2012/12
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 67,1 67,3 0,2
Män 68,1 68,9 0,8
Kvinnor 66,0 65,5 -0,5
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,4 6,9 -0,4
Män 8,4 7,5 -0,9
Kvinnor 6,3 6,3 0,0
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,0 63,5 -0,5
Män 66,6 66,3 -0,3
Kvinnor 61,4 60,7 -0,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2012, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2011/12 - 2012/12 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/12/tyti_2012_12_2013-01-22_tau_001_sv.html