Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2011/12 - 2012/12

  År/Månad Förändring
2011/12 2012/12 2011/12 - 2012/12
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 59,3 59,1 -0,2
15-64 67,1 67,3 0,2
15-24 33,8 34,6 0,8
25-34 75,5 74,5 -1,0
35-44 84,6 85,1 0,4
45-54 85,1 83,3 -1,8
55-64 55,9 58,2 2,2
Män 15-74 61,0 61,3 0,3
15-64 68,1 68,9 0,8
15-24 32,8 33,7 0,9
25-34 79,7 82,6 2,9
35-44 87,0 89,2 2,3
45-54 85,9 83,2 -2,7
55-64 54,8 55,8 1,0
Kvinnor 15-74 57,6 56,9 -0,7
15-64 66,0 65,5 -0,5
15-24 34,8 35,6 0,7
25-34 71,0 66,0 -5,1
35-44 82,2 80,7 -1,4
45-54 84,2 83,3 -0,9
55-64 57,1 60,4 3,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2012, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2011/12 - 2012/12 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/12/tyti_2012_12_2013-01-22_tau_007_sv.html