Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2011/IV - 2012/IV

  År/Kvartal Förändring
2011/IV 2012/IV 2011/IV - 2012/IV
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 68,2 68,1 -0,1
Män 69,2 69,0 -0,2
Kvinnor 67,2 67,2 0,0
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 6,9 7,0 0,2
Män 7,7 7,7 0,0
Kvinnor 5,9 6,3 0,3
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,9 64,5 -0,4
Män 67,4 66,8 -0,6
Kvinnor 62,4 62,2 -0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2012, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2011/IV - 2012/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/12/tyti_2012_12_2013-01-22_tau_019_sv.html