Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2011/IV - 2012/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2011/IV 2012/IV 2011/IV - 2012/IV 2011/IV - 2012/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 456 2 448 -9 -0,3
15-64 2 410 2 397 -13 -0,6
15-24 230 245 15 6,3
25-34 529 523 -6 -1,2
35-44 568 557 -11 -2,0
45-54 636 623 -13 -2,0
55-64 446 448 2 0,4
Män 15-74 1 266 1 260 -5 -0,4
15-64 1 237 1 229 -8 -0,6
15-24 111 117 5 4,7
25-34 290 289 -1 -0,3
35-44 297 297 -0 -0,1
45-54 319 310 -9 -2,7
55-64 220 217 -3 -1,4
Kvinnor 15-74 1 190 1 187 -3 -0,3
15-64 1 173 1 168 -6 -0,5
15-24 119 128 9 7,9
25-34 239 234 -5 -2,2
35-44 271 260 -11 -4,0
45-54 317 313 -4 -1,3
55-64 227 232 5 2,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2012, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2011/IV - 2012/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/12/tyti_2012_12_2013-01-22_tau_024_sv.html