Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/IV - 2012/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2011/IV 2012/IV 2011/IV - 2012/IV 2011/IV - 2012/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 456 2 448 -9 -0,3
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 106 106 1 0,5
Jordbruk 01 75 76 0 0,2
C Tillverkning 10-33 357 348 -9 -2,6
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 51 50 -1 -2,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 54 47 -7 -13,0
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 47 51 4 8,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 60 57 -3 -4,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 113 107 -6 -5,0
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 32 35 4 10,9
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 24 25 1 4,9
F Byggverksamhet 41-43 176 177 1 0,6
Byggande av hus 41 65 66 2 2,4
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 91 89 -2 -2,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 299 295 -4 -1,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 46 45 -0 -0,9
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 87 95 8 9,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 166 155 -11 -6,6
H Transport och magasinering 49-53 144 140 -4 -2,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 95 89 -6 -6,3
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 48 51 3 5,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 80 87 7 8,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 106 103 -3 -2,8
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 80 72 -8 -9,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 152 159 7 4,9
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 59 57 -3 -4,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 95 95 -0 -0,4
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 57 56 -1 -1,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 113 111 -2 -1,8
P Utbildning 85 173 178 5 2,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 400 401 1 0,3
Hälso- och sjukvård 86 188 184 -4 -2,1
Vård och omsorg med boende 87 83 85 3 3,3
Öppna sociala insatser 88 129 132 3 2,0
R Kultur, nöje och fritid 90-93 62 60 -1 -2,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 80 80 1 0,6
X Näringsgrenen okänd 00 10 9 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2012, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/IV - 2012/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/12/tyti_2012_12_2013-01-22_tau_028_sv.html