Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/IV - 2012/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2011/IV 2012/IV 2011/IV - 2012/IV 2011/IV - 2012/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1040,9 1029,3 -11,6 -1,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 53,4 53,7 0,3 0,6
Jordbruk 01 39,8 39,4 -0,4 -1,0
C Tillverkning 10-33 158,4 153,4 -5,0 -3,2
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 22,5 21,2 -1,3 -5,9
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 23,5 20,1 -3,4 -14,7
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,8 22,1 1,3 6,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 25,7 24,7 -1,0 -4,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 51,4 49,7 -1,7 -3,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 14,4 15,7 1,3 8,9
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,2 10,9 0,7 6,6
F Byggverksamhet 41-43 82,3 80,3 -2,0 -2,4
Byggande av hus 41 29,2 28,3 -1,0 -3,3
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 43,8 42,2 -1,7 -3,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 128,2 123,9 -4,3 -3,4
Handel samt reparation av motorfordon 45 22,4 21,4 -1,0 -4,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 40,7 43,2 2,5 6,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 65,1 59,3 -5,8 -9,0
H Transport och magasinering 49-53 64,0 62,7 -1,3 -2,1
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 44,4 44,1 -0,3 -0,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,6 18,6 -1,0 -5,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 32,6 34,0 1,4 4,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 46,4 44,4 -2,0 -4,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 34,4 30,8 -3,5 -10,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 64,5 68,4 3,9 6,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 24,8 24,2 -0,6 -2,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 39,3 39,5 0,3 0,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 23,4 22,9 -0,5 -2,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 47,9 46,4 -1,5 -3,2
P Utbildning 85 62,2 67,0 4,8 7,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 159,3 155,5 -3,8 -2,4
Hälso- och sjukvård 86 75,4 72,1 -3,4 -4,4
Vård och omsorg med boende 87 33,9 34,0 0,1 0,2
Öppna sociala insatser 88 50,0 49,5 -0,5 -1,1
R Kultur, nöje och fritid 90-93 22,4 22,2 -0,2 -1,0
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 30,7 32,1 1,4 4,5
X Näringsgrenen okänd 00 4,6 4,0 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2012, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/IV - 2012/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/12/tyti_2012_12_2013-01-22_tau_029_sv.html