Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/IV - 2012/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2011/IV 2012/IV 2011/IV - 2012/IV 2011/IV - 2012/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 122 2 119 -3 -0,2
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 36 35 -1 -3,1
Jordbruk 01 14 14 0 0,8
C Tillverkning 10-33 333 325 -9 -2,6
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 46 45 -1 -1,0
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 51 45 -7 -12,9
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 45 50 4 9,4
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 55 52 -3 -4,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 110 105 -6 -5,0
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 26 28 2 9,2
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 23 24 1 2,8
F Byggverksamhet 41-43 136 136 0 0,1
Byggande av hus 41 48 50 1 2,6
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 68 66 -2 -3,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 259 259 0 0,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 36 38 3 7,3
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 76 84 8 10,8
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 148 137 -11 -7,3
H Transport och magasinering 49-53 120 118 -2 -1,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 73 69 -5 -6,5
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 47 50 3 5,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 70 77 7 9,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 97 93 -4 -4,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 72 67 -5 -7,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 117 121 4 3,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 51 48 -3 -5,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 83 84 1 1,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 49 48 -1 -2,4
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 113 111 -2 -1,7
P Utbildning 85 168 175 7 3,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 380 381 1 0,4
Hälso- och sjukvård 86 175 171 -4 -2,4
Vård och omsorg med boende 87 81 83 2 2,4
Öppna sociala insatser 88 124 128 4 2,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 46 46 -0 -0,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 57 57 0 0,4
X Näringsgrenen okänd 00 9 8 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2012, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/IV - 2012/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/12/tyti_2012_12_2013-01-22_tau_034_sv.html