Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2011/IV - 2012/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2011/IV 2012/IV 2011/IV - 2012/IV 2011/IV - 2012/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 876,8 871,3 -5,4 -0,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 17,6 16,9 -0,7 -4,0
Jordbruk 01 7,1 7,0 -0,1 -1,0
C Tillverkning 10-33 145,2 142,8 -2,4 -1,7
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 19,4 19,3 -0,1 -0,5
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 21,7 19,1 -2,6 -11,9
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 19,8 21,3 1,6 7,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 23,2 22,4 -0,8 -3,5
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 49,9 48,5 -1,4 -2,8
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 11,3 12,2 0,9 8,3
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,1 10,5 0,4 3,9
F Byggverksamhet 41-43 61,9 60,3 -1,6 -2,6
Byggande av hus 41 21,6 20,8 -0,8 -3,6
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 31,4 30,2 -1,2 -3,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 107,4 105,3 -2,1 -1,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 16,7 17,9 1,1 6,8
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 35,4 38,0 2,7 7,5
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 55,3 49,5 -5,9 -10,6
H Transport och magasinering 49-53 50,7 50,0 -0,7 -1,3
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 31,8 31,8 0,1 0,2
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,9 18,1 -0,8 -4,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 26,6 28,2 1,6 5,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 42,8 39,8 -3,0 -6,9
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 30,7 28,3 -2,4 -8,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 49,7 52,5 2,8 5,6
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 21,8 20,5 -1,3 -5,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 33,7 34,7 1,0 2,9
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 20,4 19,5 -0,9 -4,5
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 47,9 46,4 -1,5 -3,1
P Utbildning 85 59,8 65,1 5,2 8,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 150,7 147,3 -3,4 -2,2
Hälso- och sjukvård 86 70,1 67,1 -3,0 -4,3
Vård och omsorg med boende 87 32,7 32,4 -0,2 -0,6
Öppna sociala insatser 88 47,9 47,7 -0,1 -0,3
R Kultur, nöje och fritid 90-93 16,7 17,3 0,6 3,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 21,3 22,3 1,0 4,7
X Näringsgrenen okänd 00 3,9 3,7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2012, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2011/IV - 2012/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/12/tyti_2012_12_2013-01-22_tau_035_sv.html