Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.3.2013

Sysselsättning och arbetslöshet nästan oförändrade år 2012

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning avtog ökningen av sysselsättningen år 2012. Arbetslöshetssituationen var däremot nästan oförändrad jämfört med året innan. Antalet nya anställningsförhållanden som varat mindre än ett år minskade något. Uppgifterna framgår av årsöversikten Työllisyys ja työttömyys vuonna 2012 (Sysselsättning och arbetslöshet år 2012) i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.

Det relativa arbetslöshetstalet efter kön åren 1990–2012, 15–74-åringar, %

Det relativa arbetslöshetstalet efter kön åren 1990–2012, 15–74-åringar, %

År 2012 var antalet sysselsatta 2 483 000, dvs. 10 000 fler än år 2011. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,7 procentenheter medan det relativa sysselsättningstalet för män var oförändrat. Sysselsättningen förbättrades mest inom näringsgrenen vård och omsorg; sociala tjänster, där antalet sysselsatta ökade med 13 000 personer år 2012.

I arbetslösheten skedde inga nämnvärda förändringar från år 2011 till år 2012. Det relativa arbetslöshetstalet var i genomsnitt 7,7 procent år 2012 medan det var 7,8 procent år 2011. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,3 procent för män och 7,1 procent för kvinnor. År 2012 var i genomsnitt 207 000 personer arbetslösa. Av de arbetslösa var 115 000 män och 92 000 kvinnor.

År 2012 fanns det i genomsnitt 2 146 000 löntagare i Finland, dvs. nästan lika många som året innan. Av dem hade 1 810 000 fortlöpande anställning, medan 336 000 hade visstidsanställning. Det är vanligare med visstidsanställning bland kvinnor än bland män. Två av tre visstidsanställda hade gärna haft fast arbete. Antalet löntagare som var visstidsanställda mot sin vilja ökade år 2012.

År 2012 fanns det 435 000 nya anställningsförhållanden som varat mindre än ett år. Antalet anställningsförhållanden som varat mindre än ett år minskade något i jämförelse med år 2011.

Länkar

Innehållet i databastabellerna om arbetskraftsundersökningen har utökats: http://pxweb1.stat.fi/Database/StatFin/tym/tyti/tyti_sv.asp .
Nya tabeller läggs till senare under våren.

Den senaste månadspublikationen om arbetskraftsundersökningen


Källa: Arbetskraftsundersökningen 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (301,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 5.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Sysselsättning och arbetslöshet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tie_001_sv.html