Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2012/01 - 2013/01

  År/Månad Förändring
2012/01 2013/01 2012/01 - 2013/01
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 59,2 58,8 -0,4
15-64 66,9 66,9 0,0
15-24 33,5 34,9 1,4
25-34 75,3 75,3 0,0
35-44 84,2 82,8 -1,4
45-54 83,6 83,1 -0,4
55-64 56,9 57,4 0,4
Män 15-74 60,3 60,0 -0,3
15-64 67,1 67,1 0,0
15-24 30,2 30,0 -0,2
25-34 81,8 83,1 1,3
35-44 85,2 86,2 1,0
45-54 82,4 80,2 -2,2
55-64 55,2 55,2 0,0
Kvinnor 15-74 58,0 57,7 -0,4
15-64 66,6 66,7 0,1
15-24 37,0 40,1 3,1
25-34 68,6 67,0 -1,5
35-44 83,2 79,2 -3,9
45-54 84,7 86,1 1,4
55-64 58,7 59,5 0,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2013, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2012/01 - 2013/01 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/01/tyti_2013_01_2013-02-26_tau_007_sv.html