Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.3.2013

Det relativa arbetslöshetstalet var 8,7 procent i februari

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2013 till 231 000, vilket var 27 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,7 procent, medan det var 7,7 procent i februari året innan. Antalet sysselsatta var 26 000 färre än i februari året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/02–2013/02

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/02–2013/02

Antalet sysselsatta uppgick i februari 2013 till 2 432 000, dvs. 26 000 färre än året innan (felmarginal ±31 000). Antalet sysselsatta minskade inom den privata sektorn, men ökade inom den offentliga sektorn jämfört med februari 2012. Antalet företagare minskade, medan antalet löntagare var oförändrat.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i februari 67,6 procent, dvs. 0,4 procentenheter lägre än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 1,2 procentenheter till 67,2 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,4 procentenheter och var 68,1 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,7 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2013 till 231 000, dvs. 27 000 fler än i februari året innan (felmarginal ±17 000). Av de arbetslösa var 132 000 män och 99 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i februari 8,7 procent , dvs. en procentenhet högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,7 procent för män och 7,6 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,3 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i februari totalt 660 000. Av dem var 235 000 sysselsatta och 64 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 300 000. Det relativa arbetslöshetstalet för 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i februari 21,5 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,7 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 9,7 procent, dvs. omkring var tionde ungdom var arbetslös.

Förändringar i sysselsättningen 2012/02–2013/02 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2012/02 2013/02 2012/02 - 2013/02
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 070 4 084 0,3
Arbetskraft totalt 2 662 2 663 0,0
Sysselsatta 2 458 2 432 –1,1
– löntagare 2 112 2 114 0,1
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 346 317 –8,3
Arbetslösa 204 231 13,4
Ej i arbetskraften 1 408 1 421 0,9
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 68,0 67,6 –0,4
Relativt arbetslöshetstal 7,7 8,7 1,0
Relativt arbetskraftstal 65,4 65,2 –0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av februari 2013 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 291 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 37 000 fler än i februari året innan.

Arbetslösheten ökade från februari året innan inom alla ELY-centralers områden: mest i Egentliga Finland (21 %), Birkaland (20 %) och Nyland (19 %) samt på Åland (21 %). I slutet av februari var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 26 000, vilket var 5 000 fler än för ett år sedan.

I slutat av februari omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 104 000 personer, dvs. 8 000 färre än i februari året innan. Servicen omfattade 3,9 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 38 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 6 000 fler än i februari året innan. I februari anmäldes 56 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 6 000 färre än i februari året innan.

Förändringar 2012/02–2013/02 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2012/02 2013/02 2012/02 - 2013/02
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 254 291 14,6
– arbetslösa längre än ett år 59 67 14,2
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 111 104 –7,0
– sysselsatta 32 28 –11,9
– i arbetskraftsutbildning, i träning 29 27 –6,6
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 15 13 –10,0
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 36 35 –1,9
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 62 56 –10,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Ari Väisänen 09 1734 2290, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (444,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/02/tyti_2013_02_2013-03-26_tie_001_sv.html