Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.6.2013

Det relativa arbetslöshetstalet för maj 10,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 2013 till 300 000, vilket var 34 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,8 procent, dvs. 1,3 procentenheter högre än året innan. I arbetskraftsundersökningen är arbetslöshetssiffrorna som högst i maj, då de studerande kommer ut på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta var 50 000 färre än i maj året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2013/05

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2013/05

Antalet sysselsatta uppgick i maj år 2013 till 2 474 000 (felmarginal ±31 000), dvs. 50 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 29 000 och antalet sysselsatta kvinnor 21 000 färre än i maj 2012. Både antalet företagare och antalet löntagare minskade jämfört med maj 2012.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i maj 68,9 procent, dvs. 1,0 procentenheter lägre än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 1,0 procentenheter till 69,6 procent från maj året innan och för kvinnor med 0,9 procentenheter till 68,2 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 2013 till 300 000 (felmarginal ±20 000), dvs. 34 000 fler än i maj året innan. Av de arbetslösa var 174 000 män och 126 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var 10,8 procent i maj, dvs. 1,3 procentenheter större än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 12,0 procent för män och 9,5 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,5 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i maj totalt 657 000. Av dem var 265 000 sysselsatta och 144 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 409 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i maj 35,2 procent, dvs. 4,5 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,9 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15-24 år av befolkningen i samma ålder var 21,9 procent.

Antalet arbetslösa i arbetskraftsundersökningen är i maj vanligtvis större än under andra månader. Ungdomar som söker sommarjobb och avslutar sina studier söker sig samtidigt till arbetsmarknaden, vilket tillfälligt höjer antalet arbetslösa och det relativa arbetslöshetstalet. I maj ger den säsong- och slumpvariationsrensade trenden en bättre bild av arbetslöshetsnivån än vad månadsestimaten gör.

Förändringar i sysselsättningen 2012/05 – 2013/05 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2012/05 2013/05 2012/05 - 2013/05
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 073 4 085 0,3
Arbetskraft totalt 2 790 2 774 –0,6
Sysselsatta 2 525 2 474 –2,0
– löntagare 2 187 2142 –2,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 338 332 –1,6
Arbetslösa 266 300 12,8
Ej i arbetskraften 1 283 1 311 2,2
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 69,9 68,9 –1,0
Relativt arbetslöshetstal 9,5 10,8 1,3
Relativt arbetskraftstal 68,5 67,9 –0,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av maj 2013 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 269 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 40 000 större än i maj året innan.

Arbetslösheten ökade från maj året innan inom alla ELY-centralers områden: mest i Birkaland (26 %), Nyland (23 %) och Egentliga Finland (21 %). I slutet av maj var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 16 000, vilket var 5 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av maj omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 109 000 personer, dvs. 3 000 färre än i maj året innan. Servicen omfattade 3,9 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 33 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 6 000 fler än i maj året innan. I maj anmäldes 42 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 8 000 färre än i maj året innan.

Förändringar 2012/05 – 2013/05 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2012/05 2013/05 2012/05 - 2013/05
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 229 269 17,3
– arbetslösa längre än ett år 61 70 15,4
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 113 109 –3,1
– sysselsatta 33 32 –2,7
– i arbetskraftsutbildning, i träning 28 28 –1,5
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 14 12 –12,3
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 38 37 –1,1
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 50 42 –16,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (448,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. maj 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/05/tyti_2013_05_2013-06-25_tie_001_sv.html