Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.11.2013

Det relativa arbetslöshetstalet för oktober 7,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i oktober 2013 till 194 000, vilket var 11 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,4 procent, medan det var 6,9 procent i oktober året innan. Antalet sysselsatta var 41 000 färre än i oktober året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2013/10

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2013/10

Antalet sysselsatta uppgick i oktober 2013 till 2 426 000 (felmarginal ±31 000), dvs. 41 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 15 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 26 000 färre än i oktober 2012. Antalet sysselsatta ökade inom den offentliga sektorn och minskade inom den privata sektorn jämfört med oktober 2012.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i oktober 68,1 procent, dvs. 0,6 procentenheter lägre än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,3 procentenheter till 69,2 procent från oktober året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,8 procentenheter till 66,9 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,3 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i oktober 2013 till 194 000 (felmarginal ±16 000), dvs. 11 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 103 000 män och 91 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i oktober 7,4 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,6 procent för män och 7,2 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i oktober totalt 656 000. Av dem var 241 000 sysselsatta och 48 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 289 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i oktober 16,6 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,7 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 7,3 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick till 1 470 000 i oktober 2013, dvs. 41 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 117 000 dolt arbetslösa .

Förändringar i sysselsättningen 2012/10 – 2013/10 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2012/10 2013/10 2012/10 - 2013/10
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 079 4 090 0,3
Arbetskraft totalt 2 650 2 620 –1,1
Sysselsatta 2 467 2 426 –1,7
– löntagare 2 140 2 103 –1,7
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 327 323 –1,3
Arbetslösa 183 194 6,0
Ej i arbetskraften 1 429 1 470 2,9
– dolt arbetslösa 120 117 –2,8
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 68,7 68,1 –0,6
Relativt arbetslöshetstal 6,9 7,4 0,5
Relativt arbetskraftstal 65,0 64,1 –0,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av oktober 2013 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 290 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 39 000 fler än i oktober året innan.

Arbetslösheten ökade från oktober året innan inom alla ELY-centralers områden: mest i Nyland (25 %), Kajanaland (25 %) och Birkaland (20 %). I slutet av oktober var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 20 000, vilket var 6 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av oktober omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 118 000 personer, dvs. 6 000 fler än i oktober året innan. Servicen omfattade 4,5 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 36 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 6 000 fler än i oktober året innan. I oktober anmäldes 34 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 1 000 färre än i oktober året innan.

Förändringar 2012/10 – 2013/10 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2012/10 2013/10 2012/10 - 2013/10
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 250 290 15,8
– arbetslösa längre än ett år 62 78 25,3
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 112 118 5,8
– sysselsatta 30 35 18,7
– i arbetskraftsutbildning, i träning 31 31 2,3
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 14 12 –15,1
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 37 39 6,2
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 35 34 –2,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (448,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/10/tyti_2013_10_2013-11-26_tie_001_sv.html