Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2013

Det relativa arbetslöshetstalet för november 7,9 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i november 2013 till 210 000, vilket var 17 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,9 procent, medan det var 7,3 procent i november året innan. Antalet sysselsatta var 32 000 färre än i november året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2013/11

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2013/11

Antalet sysselsatta uppgick i november 2013 till 2 431 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 32 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 14 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 18 000 färre än i november 2012. Antalet sysselsatta minskade inom den privata sektorn, men var nästan oförändrat inom den offentliga sektorn jämfört med november 2012.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i november 67,8 procent, dvs. 0,6 procentenheter lägre än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,5 procentenheter till 68,0 procent från november året innan och för kvinnor med 0,7 procentenheter till 67,5 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,2 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i november 2013 till 210 000 (felmarginal ±16 000), dvs. 17 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 113 000 män och 96 000 kvinnor.

Det  relativa arbetslöshetstalet var i november 7,9 procent, dvs. 0,7 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,4 procent för män och 7,5 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,5 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i november totalt 656 000. Av dem var 261 000 sysselsatta och 47 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 308 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i november 15,4 procent, dvs. 0,2 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,6 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15-24 år av befolkningen i samma ålder var 7,2 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick till 1 450 000 i november 2013, dvs. 26 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 144 000 dolt arbetslösa .

Förändringar i sysselsättningen 2012/11 – 2013/11 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2012/11 2013/11 2012/11 - 2013/11
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 081 4 091 0,3
Arbetskraft totalt 2 656 2 641 –0,6
Sysselsatta 2 463 2 431 –1,3
– löntagare 2 137 2 094 –2,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 326 338 3,5
Arbetslösa 193 210 8,7
Ej i arbetskraften 1 425 1 450 1,8
– dolt arbetslösa 124 144 16,2
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 68,4 67,8 –0,6
Relativt arbetslöshetstal 7,3 7,9 0,7
Relativt arbetskraftstal 65,1 64,5 –0,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av november 2013 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 296 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 39 000 fler än i november året innan.

Arbetslösheten ökade från november året innan inom alla ELY-centralers områden: mest i Kajanaland (28 %), Nyland (24 %) och Birkaland (21 %). I slutet av november var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 24 000, vilket var 7 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av november omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 125 000 personer, dvs. 13 000 fler än i november året innan. Servicen omfattade 4,7 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 36 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 5 000 fler än i november året innan. I november anmäldes 30 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 1 000 färre än i november året innan.

Förändringar 2012/11 – 2013/11 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2012/11 2013/11 2012/11 - 2013/11
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 257 296 15,2
– arbetslösa längre än ett år 63 80 25,9
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 112 125 11,1
– sysselsatta 29 35 22,5
– i arbetskraftsutbildning, i träning 31 32 4,1
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 15 13 –14,8
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 37 44 18,8
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 31 30 –3,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (449,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/11/tyti_2013_11_2013-12-20_tie_001_sv.html