Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.3.2014

Det relativa arbetslöshetstalet för februari 9,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2014 till 241 000, vilket var 10 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,1 procent, medan det var 8,7 procent i februari året innan. Antalet sysselsatta var 26 000 färre än i februari året innan. Det fanns 25 000 personer fler utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/02 – 2014/02

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/02 – 2014/02

Antalet sysselsatta uppgick i februari 2014 till 2 405 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 26 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var något fler och antalet sysselsatta kvinnor 28 000 färre än i februari 2013. Antalet sysselsatta minskade inom den privata sektorn, och ökade något inom den offentliga sektorn jämfört med februari 2013.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i februari 66,9 procent, medan det året innan var 67,6 procent. Det relativa sysselsättningstalet var 67,3 procent för män och 66,5 procent för kvinnor. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,3 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2014 till 241 000 (felmarginal ±17 000), dvs. 10 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 138 000 män och 103 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i februari 9,1 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,1 procent för män och 8,1 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,5 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i februari totalt 654 000. Av dem var 238 000 sysselsatta och 71 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 309 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i februari 22,9 procent, dvs. 1,5 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,3 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 10,8 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick till 1 446 000 i februari 2014, dvs. 25 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 135 000 dolt arbetslösa .

Förändringar i sysselsättningen 2013/02 – 2014/02 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2013/02 2014/02 2013/02 - 2014/02
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 084 4 093 0,2
Arbetskraft totalt 2 663 2 647 –0,6
Sysselsatta 2 432 2 405 –1,1
– löntagare 2 114 2 082 –1,5
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 317 323 2,0
Arbetslösa 231 241 4,3
Ej i arbetskraften 1 421 1 446 1,8
– Dolt arbetslösa 120 135 12,4
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 67,6 66,9 –0,7
Relativt arbetslöshetstal 8,7 9,1 0,4
Relativt arbetskraftstal 65,2 64,7 –0,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av februari 2014 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 324 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 33 000 fler än i februari året innan.

Arbetslösheten ökade från februari året innan inom alla ELY-centralers områden: mest i Nyland (19 %), Kajanaland (15 %), Birkaland (14 %) och Mellersta Finland (14 %). I slutet av februari var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 32 000, vilket var 6 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av februari omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 123 000 personer, dvs. 19 000 fler än i februari året innan. Servicen omfattade 4,6 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 41 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 3 000 fler än i februari året innan. I februari anmäldes 54 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 2 000 färre än i februari året innan.

Förändringar 2013/02 – 2014/02 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2013/02 2014/02 2013/02 - 2014/02
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 291 324 11,3
– arbetslösa längre än ett år 67 86 27,7
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 104 123 18,4
– sysselsatta 28 35 26,4
– i arbetskraftsutbildning, i träning 27 30 8,4
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 13 12 –5,1
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 35 45 28,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 56 54 –3,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Tuomas Remes 09 1734 3682, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (453,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/02/tyti_2014_02_2014-03-25_tie_001_sv.html