Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2013/I - 2014/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2013/I 2014/I 2013/I - 2014/I 2013/I - 2014/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 408 2 394 -14 -0,6
15-64 2 357 2 339 -18 -0,8
15-24 232 228 -4 -1,7
25-34 516 514 -2 -0,5
35-44 548 541 -7 -1,3
45-54 619 615 -5 -0,8
55-64 442 443 1 0,1
65-74 51 55 4 7,9
Män 15-74 1 224 1 222 -2 -0,2
15-64 1 193 1 189 -4 -0,4
15-24 102 108 7 6,6
25-34 287 279 -8 -2,8
35-44 290 286 -5 -1,6
45-54 305 306 2 0,5
55-64 209 209 0 0,1
65-74 31 33 2 6,3
Kvinnor 15-74 1 184 1 172 -12 -1,0
15-64 1 164 1 150 -14 -1,2
15-24 130 119 -11 -8,3
25-34 229 235 5 2,4
35-44 257 255 -2 -0,9
45-54 314 308 -6 -2,0
55-64 233 234 0 0,2
65-74 20 22 2 10,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Anna Pärnänen 09 1734 2607, Tuomas Remes 09 1734 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2014, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2013/I - 2014/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/03/tyti_2014_03_2014-04-24_tau_024_sv.html