Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/I - 2014/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2013/I 2014/I 2013/I - 2014/I 2013/I - 2014/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 408 2 394 -14 -0,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 100 105 5 5,2
Jordbruk 01 70 72 1 2,1
C Tillverkning 10-33 347 330 -17 -4,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 45 44 -1 -2,7
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 50 49 -0 -0,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 51 46 -5 -10,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 58 53 -4 -7,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 107 105 -2 -1,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 36 32 -4 -10,6
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 26 27 1 5,9
F Byggverksamhet 41-43 169 162 -6 -3,8
Byggande av hus 41 64 60 -3 -5,4
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 87 85 -1 -1,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 287 282 -6 -1,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 42 40 -2 -5,3
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 91 93 2 2,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 154 149 -5 -3,4
H Transport och magasinering 49-53 140 135 -5 -3,5
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 90 88 -2 -2,8
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 50 47 -2 -4,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 90 81 -9 -10,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 99 99 0 0,1
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 73 75 2 2,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 158 166 8 5,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 57 62 5 9,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 91 93 2 1,9
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 53 55 3 5,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 114 107 -7 -6,0
P Utbildning 85 173 184 11 6,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 390 393 2 0,6
Hälso- och sjukvård 86 179 175 -4 -2,4
Vård och omsorg med boende 87 85 91 6 6,6
Öppna sociala insatser 88 126 127 1 0,8
R Kultur, nöje och fritid 90-93 60 60 -0 -0,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 81 84 3 3,3
X Näringsgrenen okänd 00 12 13 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Anna Pärnänen 09 1734 2607, Tuomas Remes 09 1734 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2014, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/I - 2014/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/03/tyti_2014_03_2014-04-24_tau_028_sv.html