Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/I - 2014/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2013/I 2014/I 2013/I - 2014/I 2013/I - 2014/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 990,0 979,8 -10,2 -1,0
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 47,4 48,5 1,1 2,3
Jordbruk 01 33,3 34,0 0,7 2,1
C Tillverkning 10-33 151,5 143,4 -8,0 -5,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 19,7 18,5 -1,2 -6,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 20,9 21,2 0,3 1,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 22,6 19,6 -3,0 -13,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 25,2 24,2 -1,1 -4,2
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 46,4 46,0 -0,5 -1,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 16,5 14,0 -2,6 -15,5
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,8 11,6 0,8 7,2
F Byggverksamhet 41-43 75,0 69,4 -5,6 -7,4
Byggande av hus 41 27,6 25,4 -2,2 -8,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 39,8 36,7 -3,1 -7,7
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 116,6 113,3 -3,2 -2,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 18,8 18,4 -0,4 -2,2
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 41,5 41,3 -0,2 -0,5
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 56,3 53,7 -2,6 -4,7
H Transport och magasinering 49-53 60,5 58,0 -2,6 -4,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 41,7 40,2 -1,5 -3,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,8 17,8 -1,0 -5,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 33,8 31,0 -2,9 -8,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 43,1 42,9 -0,2 -0,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 31,7 31,6 -0,1 -0,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 69,2 69,9 0,8 1,1
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 24,5 26,4 1,8 7,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 36,5 35,9 -0,6 -1,6
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 21,2 21,2 0,1 0,4
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 45,6 44,4 -1,2 -2,6
P Utbildning 85 64,4 69,5 5,1 7,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 148,8 152,5 3,8 2,5
Hälso- och sjukvård 86 68,4 68,0 -0,4 -0,6
Vård och omsorg med boende 87 33,6 36,0 2,4 7,2
Öppna sociala insatser 88 46,7 48,5 1,7 3,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 20,9 21,1 0,2 1,1
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 30,5 31,3 0,8 2,7
X Näringsgrenen okänd 00 4,1 5,6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Anna Pärnänen 09 1734 2607, Tuomas Remes 09 1734 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2014, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/I - 2014/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/03/tyti_2014_03_2014-04-24_tau_029_sv.html