Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/I - 2014/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2013/I 2014/I 2013/I - 2014/I 2013/I - 2014/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 085 2 058 -27 -1,3
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 33 35 2 6,5
Jordbruk 01 11 13 2 15,3
C Tillverkning 10-33 324 305 -19 -5,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 40 39 -1 -2,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 47 46 -1 -2,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 50 44 -6 -12,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 54 48 -6 -10,9
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 104 102 -2 -2,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 29 26 -3 -9,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 25 26 1 5,1
F Byggverksamhet 41-43 128 121 -7 -5,5
Byggande av hus 41 47 43 -4 -9,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 63 62 -1 -1,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 249 244 -5 -2,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 33 31 -3 -8,3
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 79 81 2 2,5
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 137 133 -4 -3,0
H Transport och magasinering 49-53 120 116 -4 -3,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 72 70 -2 -2,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 48 46 -2 -4,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 79 69 -10 -12,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 89 89 -0 -0,2
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 68 69 1 1,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 120 128 8 6,5
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 49 56 6 13,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 82 82 1 0,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 46 49 2 5,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 114 107 -7 -6,0
P Utbildning 85 171 179 9 5,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 370 372 2 0,5
Hälso- och sjukvård 86 165 161 -5 -2,8
Vård och omsorg med boende 87 83 89 6 7,6
Öppna sociala insatser 88 122 122 0 0,1
R Kultur, nöje och fritid 90-93 44 44 -0 -0,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 60 61 1 1,8
X Näringsgrenen okänd 00 11 11 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Anna Pärnänen 09 1734 2607, Tuomas Remes 09 1734 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2014, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/I - 2014/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/03/tyti_2014_03_2014-04-24_tau_034_sv.html