Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2013/I - 2014/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2013/I 2014/I 2013/I - 2014/I 2013/I - 2014/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 839,2 828,4 -10,8 -1,3
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 15,4 16,3 0,9 5,7
Jordbruk 01 5,1 6,1 1,0 20,3
C Tillverkning 10-33 140,5 132,5 -8,0 -5,7
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,2 16,3 -0,9 -5,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 19,6 19,5 -0,1 -0,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 22,1 18,6 -3,4 -15,6
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 23,1 21,8 -1,3 -5,8
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 45,3 44,6 -0,8 -1,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 13,2 11,7 -1,5 -11,4
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,3 11,2 0,8 8,2
F Byggverksamhet 41-43 56,2 50,9 -5,3 -9,4
Byggande av hus 41 20,6 17,7 -2,9 -14,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 28,3 26,4 -1,9 -6,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 97,6 93,8 -3,8 -3,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 14,7 13,4 -1,3 -8,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 35,9 35,7 -0,2 -0,6
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 47,0 44,8 -2,3 -4,8
H Transport och magasinering 49-53 48,9 48,5 -0,4 -0,8
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 30,8 31,3 0,5 1,5
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,1 17,2 -0,8 -4,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 28,1 24,6 -3,5 -12,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 37,9 38,3 0,4 1,0
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 29,8 29,3 -0,5 -1,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 52,3 53,6 1,3 2,5
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 21,2 23,1 1,9 8,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 32,6 31,4 -1,2 -3,6
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 18,4 18,4 0,0 0,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 45,5 44,4 -1,1 -2,4
P Utbildning 85 62,7 67,3 4,6 7,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 140,5 144,7 4,1 2,9
Hälso- och sjukvård 86 63,4 63,7 0,3 0,4
Vård och omsorg med boende 87 32,3 35,0 2,7 8,4
Öppna sociala insatser 88 44,8 46,0 1,2 2,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 15,6 15,3 -0,4 -2,4
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 21,6 21,7 0,1 0,6
X Näringsgrenen okänd 00 3,6 4,6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Anna Pärnänen 09 1734 2607, Tuomas Remes 09 1734 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2014, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2013/I - 2014/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/03/tyti_2014_03_2014-04-24_tau_035_sv.html