Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.6.2014

Det relativa arbetslöshetstalet för maj 10,7 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 2014 till 296 000, vilket var något färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,7 procent, medan det var 10,8 procent i maj året innan. Antalet sysselsatta var 14 000 färre än i maj året innan. Det fanns 27 000 personer fler utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/05 – 2014/05

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/05 – 2014/05

Antalet sysselsatta uppgick i maj 2014 till 2 460 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 14 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 15 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor nästan lika många som i maj 2013. Antalet sysselsatta minskade inom den privata sektorn och ökade inom den offentliga sektorn jämfört med maj 2013.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i maj 2014 samma som i maj året innan, dvs. 68,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet var 69,2 procent för män och 68,5 procent för kvinnor. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 2014 till 296 000 (felmarginal ±20 000), dvs. något färre än året innan. Av de arbetslösa var 168 000 män och 128 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet uppgick i maj 2014 till 10,7 procent, medan det året innan var 10,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var 11,8 procent för män och 9,6 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,6 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i maj totalt 652 000. Av dem var 285 000 sysselsatta och 128 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 413 000. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 19,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i maj 30,9 procent, dvs. 4,3 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,6 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick till 1 337 000 i maj 2014, dvs. 27 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 122 000 dolt arbetslösa .

Förändringar i sysselsättningen 2013/05 – 2014/05 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2013/05 2014/05 2013/05 - 2014/05
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 085 4 094 0,2
Arbetskraft totalt 2 774 2 756 –0,6
Sysselsatta 2 474 2 460 –0,6
– löntagare 2 142 2 137 –0,3
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 332 324 –2,6
Arbetslösa 300 296 –1,3
Ej i arbetskraften 1 311 1 337 2,0
– Dolt arbetslösa 115 122 5,8
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 68,9 68,9 –0,1
Relativt arbetslöshetstal 10,8 10,7 –0,1
Relativt arbetskraftstal 67,9 67,3 –0,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av maj 2014 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 302 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 33 000 fler än i maj året innan.

Arbetslösheten ökade från maj året innan inom alla ELY-centralers områden: mest i Nyland (19 %), Kajanaland (16 %) och Mellersta Finland (15 %). I slutet av maj var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 21 000, vilket var 6 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av maj omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 127 000 personer, dvs. 18 000 fler än i maj året innan. Servicen omfattade 4,6 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 38 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 5 000 fler än i maj året innan. I maj anmäldes 36 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 5 000 färre än i maj året innan.

Förändringar 2013/05 – 2014/05 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2013/05 2014/05 2013/05 - 2014/05
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 269 302 12,3
– arbetslösa längre än ett år 70 87 24,5
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 109 127 16,3
– sysselsatta 32 40 25,3
– i arbetskraftsutbildning, i träning 28 29 5,6
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 12 12 1,5
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 37 45 21,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 42 36 –13,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (452,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. maj 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/05/tyti_2014_05_2014-06-24_tie_001_sv.html