Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2013/06 - 2014/06

  År/Månad Förändring
2013/06 2014/06 2013/06 - 2014/06
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 72,1 71,7 -0,4
Män 73,7 73,1 -0,6
Kvinnor 70,4 70,3 -0,2
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,8 9,2 1,4
Män 7,9 8,9 0,9
Kvinnor 7,6 9,5 1,9
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 68,4 68,8 0,4
Män 71,0 71,2 0,2
Kvinnor 65,8 66,4 0,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Mirja Tiisanoja 029 551 3226, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2014, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2013/06 - 2014/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/06/tyti_2014_06_2014-07-22_tau_001_sv.html