Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2013/II - 2014/II

  År/Kvartal Förändring
2013/II 2014/II 2013/II - 2014/II
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 69,9 69,6 -0,3
Män 70,6 70,0 -0,7
Kvinnor 69,1 69,2 0,1
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 9,1 9,6 0,5
Män 10,1 10,3 0,2
Kvinnor 8,1 8,9 0,8
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 67,5 67,3 -0,2
Män 70,0 69,3 -0,7
Kvinnor 65,1 65,3 0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Mirja Tiisanoja 029 551 3226, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2014, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2013/II - 2014/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/06/tyti_2014_06_2014-07-22_tau_019_sv.html