Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2013/II - 2014/II

  År/Kvartal Förändring
2013/II 2014/II 2013/II - 2014/II
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 61,4 60,8 -0,5
15-64 69,9 69,6 -0,3
15-24 44,8 45,0 0,1
25-34 77,5 76,4 -1,1
35-44 83,5 82,7 -0,8
45-54 84,2 83,8 -0,5
55-64 59,0 59,4 0,4
65-74 9,2 9,7 0,5
Män 15-74 62,9 62,2 -0,8
15-64 70,6 70,0 -0,7
15-24 41,2 42,1 0,9
25-34 83,5 81,6 -1,9
35-44 87,4 85,3 -2,1
45-54 83,6 83,6 0,0
55-64 57,1 56,3 -0,8
65-74 12,1 13,4 1,2
Kvinnor 15-74 59,8 59,5 -0,3
15-64 69,1 69,2 0,1
15-24 48,6 48,0 -0,7
25-34 71,2 70,9 -0,3
35-44 79,4 79,9 0,5
45-54 85,0 83,9 -1,0
55-64 60,7 62,4 1,7
65-74 6,6 6,5 -0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Mirja Tiisanoja 029 551 3226, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2014, Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2013/II - 2014/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/06/tyti_2014_06_2014-07-22_tau_025_sv.html