Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/II - 2014/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2013/II 2014/II 2013/II - 2014/II 2013/II - 2014/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 506 2 490 -17 -0,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 115 111 -4 -3,7
Jordbruk 01 83 80 -3 -3,8
C Tillverkning 10-33 362 338 -24 -6,6
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 48 49 1 2,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 56 50 -6 -11,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 52 45 -7 -13,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 60 56 -5 -8,0
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 109 107 -2 -2,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 36 31 -5 -13,4
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 26 29 3 10,7
F Byggverksamhet 41-43 177 171 -6 -3,6
Byggande av hus 41 66 61 -5 -7,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 92 88 -4 -4,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 314 302 -12 -3,7
Handel samt reparation av motorfordon 45 44 42 -2 -3,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 93 88 -6 -6,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 176 172 -4 -2,4
H Transport och magasinering 49-53 143 146 3 2,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 92 93 1 1,5
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 51 53 2 3,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 91 90 -1 -0,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 99 104 4 4,3
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 72 75 2 3,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 167 167 0 0,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 63 63 1 1,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 99 102 3 2,9
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 61 61 0 0,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 116 108 -8 -6,9
P Utbildning 85 167 177 10 5,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 400 409 9 2,3
Hälso- och sjukvård 86 185 181 -4 -2,0
Vård och omsorg med boende 87 90 101 11 12,7
Öppna sociala insatser 88 125 127 2 1,2
R Kultur, nöje och fritid 90-93 64 64 1 1,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 85 88 2 2,6
X Näringsgrenen okänd 00 10 11 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Mirja Tiisanoja 029 551 3226, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2014, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/II - 2014/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/06/tyti_2014_06_2014-07-22_tau_028_sv.html