Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/II - 2014/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2013/II 2014/II 2013/II - 2014/II 2013/II - 2014/II
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1024,3 994,9 -29,5 -2,9
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 62,6 60,3 -2,3 -3,6
Jordbruk 01 48,1 47,4 -0,7 -1,4
C Tillverkning 10-33 154,9 141,8 -13,1 -8,5
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 19,9 20,2 0,3 1,6
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 23,5 21,2 -2,3 -9,8
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 21,6 18,5 -3,1 -14,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 25,8 24,1 -1,7 -6,7
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 48,2 45,1 -3,1 -6,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 16,0 12,8 -3,2 -19,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,6 11,9 1,3 12,0
F Byggverksamhet 41-43 79,5 76,5 -3,0 -3,8
Byggande av hus 41 29,8 27,4 -2,3 -7,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 41,7 39,8 -1,9 -4,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 125,7 118,8 -6,8 -5,4
Handel samt reparation av motorfordon 45 19,0 18,9 -0,1 -0,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 41,7 37,1 -4,7 -11,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 64,9 62,8 -2,1 -3,2
H Transport och magasinering 49-53 58,6 60,9 2,3 3,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 40,5 40,5 0,0 0,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,1 20,4 2,3 12,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 36,8 34,6 -2,2 -6,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 41,6 43,2 1,6 3,9
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 29,4 29,8 0,4 1,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 70,2 67,6 -2,6 -3,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 26,4 26,1 -0,2 -0,9
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 40,8 39,3 -1,6 -3,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 25,5 23,5 -2,0 -7,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 45,6 40,8 -4,7 -10,4
P Utbildning 85 57,1 58,6 1,4 2,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 150,1 152,8 2,6 1,8
Hälso- och sjukvård 86 68,5 66,3 -2,2 -3,2
Vård och omsorg med boende 87 34,6 39,5 4,9 14,3
Öppna sociala insatser 88 47,1 46,9 -0,2 -0,3
R Kultur, nöje och fritid 90-93 22,7 21,4 -1,3 -5,8
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 33,2 32,0 -1,2 -3,7
X Näringsgrenen okänd 00 4,7 4,6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Mirja Tiisanoja 029 551 3226, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2014, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/II - 2014/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/06/tyti_2014_06_2014-07-22_tau_029_sv.html