Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2013/II - 2014/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2013/II 2014/II 2013/II - 2014/II 2013/II - 2014/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 506 2 490 -17 -0,7
Nyland 810 810 -0 0,0
Egentliga Finland 218 210 -8 -3,8
Satakunta 98 97 -1 -1,1
Egentliga Tavastland 79 80 1 0,8
Birkaland 228 226 -2 -1,1
Päijänne-Tavastland 88 85 -3 -3,4
Kymmenedalen 75 73 -2 -2,4
Södra Karelen 54 57 3 6,3
Södra Savolax 64 64 -0 -0,7
Norra Savolax 109 111 2 1,5
Norra Karelen 66 67 1 1,3
Mellersta Finland 115 115 0 0,1
Södra Österbotten 88 88 -0 -0,2
Österbotten 84 85 1 1,2
Mellersta Österbotten 31 30 -0 -1,4
Norra Österbotten 174 174 -0 -0,1
Kajanaland 33 29 -3 -9,9
Lappland 76 72 -4 -5,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Mirja Tiisanoja 029 551 3226, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2014, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2013/II - 2014/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/06/tyti_2014_06_2014-07-22_tau_031_sv.html