Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/II - 2014/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2013/II 2014/II 2013/II - 2014/II 2013/II - 2014/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 174 2 149 -25 -1,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 44 37 -7 -15,8
Jordbruk 01 22 18 -3 -15,6
C Tillverkning 10-33 337 314 -23 -6,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 44 45 1 2,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 53 47 -6 -11,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 51 43 -8 -15,6
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 54 50 -4 -8,2
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 106 103 -3 -3,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 29 26 -3 -8,7
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 26 28 2 6,7
F Byggverksamhet 41-43 136 131 -5 -4,0
Byggande av hus 41 50 44 -6 -11,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 69 67 -2 -2,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 275 262 -13 -4,6
Handel samt reparation av motorfordon 45 37 34 -3 -8,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 83 76 -7 -8,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 155 153 -3 -1,9
H Transport och magasinering 49-53 120 125 5 4,5
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 70 74 3 4,9
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 49 51 2 3,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 79 79 -1 -0,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 92 95 3 2,7
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 66 69 2 3,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 131 129 -2 -1,8
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 54 56 2 3,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 87 89 2 1,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 52 53 1 1,4
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 116 108 -8 -6,9
P Utbildning 85 164 172 8 4,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 379 388 8 2,2
Hälso- och sjukvård 86 171 166 -5 -2,8
Vård och omsorg med boende 87 88 99 12 13,4
Öppna sociala insatser 88 121 122 2 1,3
R Kultur, nöje och fritid 90-93 47 50 3 6,9
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 64 65 1 2,1
X Näringsgrenen okänd 00 9 9 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Mirja Tiisanoja 029 551 3226, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2014, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/II - 2014/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/06/tyti_2014_06_2014-07-22_tau_034_sv.html