Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2013/II - 2014/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2013/II 2014/II 2013/II - 2014/II 2013/II - 2014/II
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 859,8 827,5 -32,3 -3,8
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 20,9 17,9 -3,1 -14,7
Jordbruk 01 10,6 9,9 -0,7 -7,0
C Tillverkning 10-33 143,1 129,9 -13,2 -9,2
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 18,1 18,1 0,0 -0,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 22,0 19,7 -2,3 -10,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 21,1 17,3 -3,8 -18,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 22,9 21,3 -1,6 -7,2
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 46,8 43,3 -3,5 -7,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 12,1 10,2 -1,9 -15,7
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,5 11,1 0,6 6,0
F Byggverksamhet 41-43 59,2 56,7 -2,4 -4,1
Byggande av hus 41 22,0 19,3 -2,8 -12,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 29,5 28,6 -0,8 -2,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 106,0 97,5 -8,5 -8,1
Handel samt reparation av motorfordon 45 15,1 14,0 -1,1 -7,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 37,1 31,4 -5,6 -15,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 53,8 52,0 -1,8 -3,3
H Transport och magasinering 49-53 46,7 51,0 4,2 9,1
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 29,5 31,0 1,6 5,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 17,3 19,9 2,7 15,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 29,3 27,8 -1,5 -5,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 38,4 38,7 0,3 0,7
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 27,2 27,1 0,0 -0,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 54,8 52,5 -2,3 -4,1
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 22,5 22,4 -0,1 -0,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 35,1 33,0 -2,0 -5,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 21,1 19,2 -1,9 -9,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 45,5 40,8 -4,7 -10,4
P Utbildning 85 55,8 56,7 0,9 1,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 142,2 143,5 1,4 1,0
Hälso- och sjukvård 86 63,8 61,3 -2,4 -3,8
Vård och omsorg med boende 87 33,4 37,8 4,3 13,0
Öppna sociala insatser 88 44,9 44,4 -0,5 -1,2
R Kultur, nöje och fritid 90-93 16,7 15,9 -0,8 -5,0
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 24,3 23,3 -0,9 -3,8
X Näringsgrenen okänd 00 4,1 4,0 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Mirja Tiisanoja 029 551 3226, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2014, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2013/II - 2014/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/06/tyti_2014_06_2014-07-22_tau_035_sv.html