Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.8.2014

Det relativa arbetslöshetstalet för juli 7,0 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juli 2014 till 193 000, vilket var 11 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,0 procent, medan det var 6,6 procent i juli året innan. Antalet sysselsatta var 17 000 färre än i juli året innan. Det fanns 15 000 personer fler utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/07–2014/07, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/07–2014/07, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i juli 2014 till 2 550 000 (felmarginal ±31 000), dvs. 17 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 26 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 9 000 fler än i juli 2013. Antalet sysselsatta minskade inom den privata sektorn, men ökade inom den offentliga sektorn. Antalet löntagare minskade, medan antalet företagare och företagarfamiljemedlemmar ökade jämfört med juli 2013.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var 71,2 procent i juli 2014, medan det året innan var 71,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet var 72,1 procent för män och 70,3 procent för kvinnor. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,2 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juli 2014 till 193 000 (felmarginal ±17 000), dvs. 11 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 106 000 män och 87 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet uppgick i juli 2014 till 7,0 procent, medan det året innan var 6,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,5 procent för män och 6,6 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,3 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i juli totalt 652 000. Av dem var 339 000 sysselsatta och 46 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 385 000 personer. Andelen arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 7,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i juli 12,0 procent, dvs. 1,9 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,8 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick till 1 352 000 i juli 2014, dvs. 15 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 125 000 dolt arbetslösa .

Förändringar i sysselsättningen 2013/07 – 2014/07 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2013/07 2014/07 2013/07 - 2014/07
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 086 4 095 0,2
Arbetskraft totalt 2 749 2 743 –0,2
Sysselsatta 2 567 2 550 –0,7
– löntagare 2 242 2 203 –1,7
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 325 347 6,6
Arbetslösa 183 193 5,9
Ej i arbetskraften 1 337 1 352 1,1
– Dolt arbetslösa 122 125 3,2
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 71,7 71,2 –0,5
Relativt arbetslöshetstal 6,6 7,0 0,4
Relativt arbetskraftstal 67,3 67,0 –0,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juli 2014 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 350 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 32 000 fler än i juli året innan.

Arbetslösheten ökade från juli året innan inom alla andra NTM-centralers områden än inom området för NTM-centralen i Norra Karelen (0 %); mest i Nyland (16 %) och Mellersta Finland (12 %). I slutet av juli var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 23 000, vilket var 4 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av juli omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 105 000 personer, dvs. 12 000 fler än i juli året innan. Servicen omfattade 3,8 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 52 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 5 000 fler än i juli året innan. I juli anmäldes 31 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 2 000 fler än i juli året innan.

Förändringar 2013/07–2014/07 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2013/07 2014/07 2013/07 - 2014/07
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 319 350 10,0
– arbetslösa längre än ett år 76 93 22,4
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 92 105 13,5
– sysselsatta 32 38 20,1
– i arbetskraftsutbildning, i träning 21 21 –2,1
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 8 8 9,2
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 31 37 18,3
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 30 31 5,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (453,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/07/tyti_2014_07_2014-08-26_tie_001_sv.html