Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2013/09 - 2014/09

  År/Månad Förändring
2013/09 2014/09 2013/09 - 2014/09
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 67,3 68,2 0,9
Män 68,1 68,4 0,3
Kvinnor 66,5 68,0 1,5
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,6 8,2 0,6
Män 8,3 8,6 0,3
Kvinnor 6,8 7,7 0,9
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,0 65,0 1,0
Män 66,2 66,7 0,5
Kvinnor 61,8 63,4 1,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2014, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2013/09 - 2014/09 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/09/tyti_2014_09_2014-10-21_tau_001_sv.html