Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2013/III - 2014/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2013/III 2014/III 2013/III - 2014/III 2013/III - 2014/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 490 2 487 -3 -0,1
15-64 2 435 2 422 -13 -0,5
15-24 288 289 1 0,3
25-34 532 525 -7 -1,3
35-44 540 548 7 1,4
45-54 625 620 -5 -0,9
55-64 450 441 -9 -2,0
65-74 55 65 10 17,9
Män 15-74 1 291 1 275 -16 -1,2
15-64 1 255 1 233 -22 -1,8
15-24 142 136 -6 -3,9
25-34 294 290 -4 -1,4
35-44 291 291 -0 -0,1
45-54 313 306 -7 -2,4
55-64 216 211 -5 -2,3
65-74 35 42 7 19,6
Kvinnor 15-74 1 200 1 212 13 1,0
15-64 1 180 1 190 10 0,8
15-24 146 153 7 4,5
25-34 238 235 -3 -1,1
35-44 249 257 8 3,1
45-54 312 314 2 0,7
55-64 235 231 -4 -1,7
65-74 20 23 3 14,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2014, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2013/III - 2014/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/09/tyti_2014_09_2014-10-21_tau_024_sv.html