Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/III - 2014/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2013/III 2014/III 2013/III - 2014/III 2013/III - 2014/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 490 2 487 -3 -0,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 111 115 4 4,0
Jordbruk 01 76 80 4 4,9
C Tillverkning 10-33 351 332 -19 -5,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 49 48 -1 -1,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 53 49 -4 -7,7
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 47 45 -2 -3,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 58 54 -3 -5,8
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 111 106 -5 -4,8
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 34 31 -3 -10,0
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 27 28 1 2,2
F Byggverksamhet 41-43 183 176 -7 -3,8
Byggande av hus 41 66 65 -1 -1,3
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 96 90 -5 -5,6
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 302 302 -1 -0,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 42 42 -0 -0,2
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 91 90 -1 -1,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 169 169 1 0,3
H Transport och magasinering 49-53 148 140 -8 -5,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 95 90 -6 -5,9
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 52 50 -2 -4,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 85 91 6 6,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 99 99 0 0,0
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 65 74 10 14,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 165 169 3 2,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 62 59 -3 -4,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 101 104 4 3,6
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 63 66 3 4,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 107 104 -3 -2,4
P Utbildning 85 176 174 -2 -1,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 408 408 -1 -0,2
Hälso- och sjukvård 86 191 183 -8 -4,1
Vård och omsorg med boende 87 93 100 7 7,0
Öppna sociala insatser 88 124 125 1 0,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 63 66 3 4,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 87 92 5 6,1
X Näringsgrenen okänd 00 11 12 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2014, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/III - 2014/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/09/tyti_2014_09_2014-10-21_tau_028_sv.html