Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/III - 2014/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2013/III 2014/III 2013/III - 2014/III 2013/III - 2014/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 938,5 954,6 16,1 1,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 59,5 61,1 1,6 2,6
Jordbruk 01 44,9 46,1 1,2 2,7
C Tillverkning 10-33 135,9 131,3 -4,6 -3,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 19,0 19,2 0,2 1,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 20,3 19,0 -1,3 -6,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 17,7 18,2 0,5 2,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 23,1 21,8 -1,3 -5,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 42,8 41,0 -1,8 -4,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 13,0 12,0 -1,0 -7,7
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,1 10,6 -0,4 -3,7
F Byggverksamhet 41-43 80,3 80,2 -0,1 -0,2
Byggande av hus 41 28,6 29,1 0,5 1,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 42,2 42,0 -0,2 -0,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 116,6 116,4 -0,2 -0,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 18,5 17,9 -0,6 -3,0
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 36,7 36,5 -0,2 -0,4
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 61,5 62,0 0,5 0,8
H Transport och magasinering 49-53 61,0 58,7 -2,3 -3,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 43,4 40,4 -2,9 -6,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 17,6 18,2 0,6 3,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 32,1 35,0 2,9 9,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 35,5 37,9 2,4 6,8
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 23,2 27,3 4,1 17,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 58,9 61,0 2,0 3,4
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 22,8 22,3 -0,6 -2,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 37,9 39,0 1,0 2,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 23,3 23,8 0,5 2,2
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 37,1 36,4 -0,7 -1,9
P Utbildning 85 51,3 54,3 3,0 5,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 142,3 144,4 2,1 1,5
Hälso- och sjukvård 86 69,2 63,6 -5,5 -8,0
Vård och omsorg med boende 87 34,3 38,4 4,1 11,9
Öppna sociala insatser 88 38,8 42,4 3,6 9,2
R Kultur, nöje och fritid 90-93 22,9 23,9 1,0 4,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 28,7 32,6 3,9 13,7
X Näringsgrenen okänd 00 4,2 4,6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2014, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/III - 2014/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/09/tyti_2014_09_2014-10-21_tau_029_sv.html