Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2013/10 - 2014/10

  År/Månad Förändring
2013/10 2014/10 2013/10 - 2014/10
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 68,1 67,6 -0,5
Män 69,2 68,2 -1,1
Kvinnor 66,9 67,0 0,1
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,4 8,3 0,9
Män 7,6 9,7 2,1
Kvinnor 7,2 6,9 -0,3
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,1 64,4 0,3
Män 66,3 67,0 0,7
Kvinnor 61,8 61,8 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 25.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2014, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2013/10 - 2014/10 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/10/tyti_2014_10_2014-11-25_tau_001_sv.html