Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2013/10 - 2014/10

  År/Månad Förändring Förändring
2013/10 2014/10 2013/10 - 2014/10 2013/10 - 2014/10
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 090 4 099 9 0,2
Arbetskraft totalt 2 620 2 639 19 0,7
- sysselsatta 2 426 2 419 -7 -0,3
- arbetslösa 194 220 26 13,5
Ej i arbetskraften 1 470 1 459 -10 -0,7
Män Befolkning totalt 2 049 2 054 5 0,2
Arbetskraft totalt 1 359 1 376 17 1,2
- sysselsatta 1 256 1 243 -13 -1,0
- arbetslösa 103 133 30 28,6
Ej i arbetskraften 690 678 -12 -1,7
Kvinnor Befolkning totalt 2 041 2 045 4 0,2
Arbetskraft totalt 1 261 1 264 2 0,2
- sysselsatta 1 171 1 176 6 0,5
- arbetslösa 91 87 -3 -3,6
Ej i arbetskraften 780 781 1 0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 25.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2014, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2013/10 - 2014/10 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/10/tyti_2014_10_2014-11-25_tau_002_sv.html