Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2013/10 - 2014/10

  År/Månad Förändring Förändring
2013/10 2014/10 2013/10 - 2014/10 2013/10 - 2014/10
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 426 2 419 -7 -0,3
15-64 2 385 2 357 -28 -1,2
15-24 241 229 -12 -5,0
25-34 525 521 -4 -0,8
35-44 540 546 6 1,2
45-54 630 619 -11 -1,8
55-64 450 443 -7 -1,5
65-74 41 62 20 49,8
Män 15-74 1 256 1 243 -13 -1,0
15-64 1 228 1 203 -25 -2,0
15-24 115 111 -4 -3,1
25-34 293 285 -8 -2,8
35-44 286 290 4 1,3
45-54 315 307 -8 -2,5
55-64 218 209 -9 -3,9
65-74 28 40 12 42,1
Kvinnor 15-74 1 171 1 176 6 0,5
15-64 1 157 1 154 -3 -0,3
15-24 126 118 -8 -6,7
25-34 231 235 4 1,8
35-44 253 256 3 1,1
45-54 315 311 -3 -1,1
55-64 232 234 2 0,7
65-74 13 22 9 65,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 25.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2014, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2013/10 - 2014/10 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/10/tyti_2014_10_2014-11-25_tau_006_sv.html