Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2013/11 - 2014/11

  År/Månad Förändring
2013/11 2014/11 2013/11 - 2014/11
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 67,8 67,3 -0,5
Män 68,0 68,0 0,0
Kvinnor 67,5 66,6 -0,9
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,9 8,2 0,2
Män 8,4 8,7 0,3
Kvinnor 7,5 7,6 0,1
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,5 64,3 -0,2
Män 66,2 66,4 0,2
Kvinnor 62,9 62,3 -0,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liisa Larja 029 551 3461, Mirja Tiisanoja 029 551 3226, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2014, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2013/11 - 2014/11 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/11/tyti_2014_11_2014-12-23_tau_001_sv.html