Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2013/11 - 2014/11

  År/Månad Förändring Förändring
2013/11 2014/11 2013/11 - 2014/11 2013/11 - 2014/11
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 431 2 422 -9 -0,4
15-64 2 374 2 346 -28 -1,2
15-24 260 244 -16 -6,2
25-34 519 507 -13 -2,4
35-44 549 539 -10 -1,7
45-54 611 611 -1 -0,1
55-64 434 446 11 2,6
65-74 58 76 18 31,6
Män 15-74 1 243 1 246 3 0,3
15-64 1 205 1 199 -6 -0,5
15-24 121 125 4 3,0
25-34 282 276 -5 -1,9
35-44 291 281 -10 -3,4
45-54 304 301 -2 -0,8
55-64 208 215 8 3,7
65-74 37 47 9 24,8
Kvinnor 15-74 1 188 1 176 -13 -1,1
15-64 1 168 1 147 -22 -1,8
15-24 139 119 -20 -14,3
25-34 237 230 -7 -3,1
35-44 257 258 0 0,1
45-54 308 309 2 0,6
55-64 227 230 4 1,6
65-74 20 29 9 44,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liisa Larja 029 551 3461, Mirja Tiisanoja 029 551 3226, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2014, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2013/11 - 2014/11 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/11/tyti_2014_11_2014-12-23_tau_006_sv.html