Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2013/11 - 2014/11

  År/Månad Förändring
2013/11 2014/11 2013/11 - 2014/11
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 59,4 59,1 -0,4
15-64 67,8 67,3 -0,5
15-24 39,7 37,6 -2,2
25-34 75,3 73,0 -2,2
35-44 83,7 81,9 -1,8
45-54 82,1 82,8 0,8
55-64 57,4 59,6 2,2
65-74 9,8 12,3 2,6
Män 15-74 60,6 60,6 0,0
15-64 68,0 68,0 0,0
15-24 36,1 37,5 1,4
25-34 79,5 77,6 -1,9
35-44 87,0 83,6 -3,5
45-54 81,0 81,4 0,4
55-64 55,7 58,4 2,8
65-74 13,5 16,1 2,6
Kvinnor 15-74 58,2 57,5 -0,7
15-64 67,5 66,6 -0,9
15-24 43,5 37,6 -5,9
25-34 70,8 68,2 -2,5
35-44 80,2 80,1 -0,1
45-54 83,2 84,3 1,1
55-64 59,0 60,8 1,7
65-74 6,5 9,0 2,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liisa Larja 029 551 3461, Mirja Tiisanoja 029 551 3226, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2014, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2013/11 - 2014/11 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/11/tyti_2014_11_2014-12-23_tau_007_sv.html