Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2014/03 - 2015/03

  År/Månad Förändring Förändring
2014/03 2015/03 2014/03 - 2015/03 2014/03 - 2015/03
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 392 2 382 -10 -0,4
15-64 2 333 2 325 -9 -0,4
15-24 222 232 10 4,4
25-34 514 499 -15 -2,9
35-44 543 542 -1 -0,2
45-54 611 606 -5 -0,8
55-64 444 446 2 0,5
65-74 58 57 -1 -1,4
Män 15-74 1 218 1 226 8 0,6
15-64 1 184 1 191 7 0,6
15-24 108 111 3 3,1
25-34 278 279 2 0,6
35-44 286 288 1 0,4
45-54 308 303 -6 -1,8
55-64 204 210 7 3,2
65-74 35 35 0 0,9
Kvinnor 15-74 1 173 1 156 -17 -1,5
15-64 1 150 1 134 -16 -1,4
15-24 114 121 6 5,7
25-34 236 219 -17 -7,1
35-44 257 255 -2 -0,9
45-54 302 303 1 0,3
55-64 240 236 -4 -1,8
65-74 23 22 -1 -4,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2015, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2014/03 - 2015/03 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/03/tyti_2015_03_2015-04-23_tau_006_sv.html