Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2014/03 - 2015/03

  År/Månad Förändring
2014/03 2015/03 2014/03 - 2015/03
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 58,4 58,1 -0,3
15-64 66,7 66,8 0,0
15-24 34,0 35,8 1,8
25-34 74,4 71,7 -2,6
35-44 82,8 82,1 -0,7
45-54 82,2 82,6 0,4
55-64 58,9 59,9 1,0
65-74 9,8 9,3 -0,5
Män 15-74 59,4 59,7 0,2
15-64 66,9 67,6 0,7
15-24 32,1 33,4 1,3
25-34 78,3 78,2 -0,1
35-44 85,5 85,2 -0,3
45-54 82,5 81,9 -0,6
55-64 54,8 57,6 2,7
65-74 12,4 12,0 -0,4
Kvinnor 15-74 57,5 56,5 -0,9
15-64 66,6 66,0 -0,6
15-24 36,0 38,4 2,4
25-34 70,2 64,9 -5,4
35-44 80,1 79,0 -1,1
45-54 81,9 83,4 1,4
55-64 62,8 62,1 -0,7
65-74 7,4 6,8 -0,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2015, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2014/03 - 2015/03 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/03/tyti_2015_03_2015-04-23_tau_007_sv.html