Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/I - 2015/I

  År/Kvartal Förändring
2014/I 2015/I 2014/I - 2015/I
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 66,9 66,7 -0,2
Män 67,1 66,8 -0,3
Kvinnor 66,6 66,6 0,0
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 9,0 9,7 0,7
Män 9,8 10,5 0,7
Kvinnor 8,2 8,8 0,6
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,3 64,6 0,3
Män 66,1 66,3 0,2
Kvinnor 62,5 62,8 0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2015, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/I - 2015/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/03/tyti_2015_03_2015-04-23_tau_019_sv.html