Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/I - 2015/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2014/I 2015/I 2014/I - 2015/I 2014/I - 2015/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 979,8 968,8 -11,0 -1,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 48,5 48,3 -0,2 -0,4
Jordbruk 01 34,0 35,0 1,0 2,9
C Tillverkning 10-33 143,4 138,6 -4,8 -3,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 18,5 19,2 0,7 3,9
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 21,2 20,8 -0,5 -2,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 19,6 19,0 -0,7 -3,4
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 24,2 22,0 -2,2 -9,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 46,0 44,1 -1,9 -4,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 14,0 13,6 -0,3 -2,4
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,6 10,6 -0,9 -8,1
F Byggverksamhet 41-43 69,4 66,9 -2,5 -3,5
Byggande av hus 41 25,4 23,9 -1,5 -5,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 36,7 36,6 -0,2 -0,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 113,3 113,0 -0,3 -0,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 18,4 18,0 -0,4 -2,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 41,3 36,4 -4,9 -11,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 53,7 58,7 5,0 9,3
H Transport och magasinering 49-53 58,0 57,0 -1,0 -1,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 40,2 37,8 -2,4 -5,9
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 17,8 19,2 1,4 7,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 31,0 32,4 1,5 4,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 42,9 46,2 3,3 7,8
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 31,6 31,3 -0,2 -0,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 69,9 71,5 1,6 2,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 26,4 25,4 -1,0 -3,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 35,9 38,5 2,6 7,3
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 21,2 22,7 1,5 7,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 44,4 42,4 -2,1 -4,6
P Utbildning 85 69,5 68,0 -1,5 -2,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 152,5 149,5 -3,1 -2,0
Hälso- och sjukvård 86 68,0 69,3 1,3 2,0
Vård och omsorg med boende 87 36,0 32,0 -4,0 -11,2
Öppna sociala insatser 88 48,5 48,1 -0,3 -0,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 21,1 21,6 0,5 2,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 31,3 29,8 -1,5 -4,8
X Näringsgrenen okänd 00 5,6 3,1 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2015, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/I - 2015/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/03/tyti_2015_03_2015-04-23_tau_029_sv.html