Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/I - 2015/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2014/I 2015/I 2014/I - 2015/I 2014/I - 2015/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 058 2 043 -15 -0,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 35 35 0 0,4
Jordbruk 01 13 14 1 7,4
C Tillverkning 10-33 305 297 -8 -2,6
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 39 41 3 6,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 46 45 -1 -2,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 44 41 -3 -6,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 48 44 -3 -7,3
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 102 98 -3 -3,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 26 26 -0 -0,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 26 22 -4 -13,6
F Byggverksamhet 41-43 121 113 -8 -6,2
Byggande av hus 41 43 39 -4 -9,4
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 62 59 -3 -4,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 244 235 -9 -3,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 31 31 1 2,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 81 70 -11 -13,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 133 134 1 0,9
H Transport och magasinering 49-53 116 113 -4 -3,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 70 66 -4 -5,8
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 46 46 0 0,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 69 72 3 4,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 89 94 5 5,5
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 69 66 -4 -5,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 128 128 1 0,5
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 56 54 -2 -2,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 82 87 5 6,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 49 50 1 2,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 107 104 -3 -2,6
P Utbildning 85 179 184 5 2,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 372 378 6 1,7
Hälso- och sjukvård 86 161 168 7 4,6
Vård och omsorg med boende 87 89 83 -6 -6,7
Öppna sociala insatser 88 122 127 5 3,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 44 49 5 11,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 61 58 -3 -4,5
X Näringsgrenen okänd 00 11 7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2015, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/I - 2015/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/03/tyti_2015_03_2015-04-23_tau_034_sv.html