Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2014/I - 2015/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2014/I 2015/I 2014/I - 2015/I 2014/I - 2015/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 828,4 809,3 -19,1 -2,3
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 16,3 15,3 -1,1 -6,4
Jordbruk 01 6,1 6,3 0,2 3,5
C Tillverkning 10-33 132,5 126,8 -5,7 -4,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 16,3 17,6 1,2 7,5
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 19,5 19,3 -0,3 -1,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,6 17,8 -0,8 -4,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 21,8 18,5 -3,3 -15,3
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 44,6 43,2 -1,3 -3,0
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 11,7 10,5 -1,1 -9,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,2 9,8 -1,3 -11,9
F Byggverksamhet 41-43 50,9 47,7 -3,2 -6,3
Byggande av hus 41 17,7 16,3 -1,4 -7,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 26,4 25,4 -1,0 -3,7
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 93,8 92,6 -1,2 -1,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 13,4 13,3 -0,1 -0,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 35,7 31,7 -4,0 -11,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 44,8 47,6 2,8 6,3
H Transport och magasinering 49-53 48,5 47,2 -1,4 -2,8
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 31,3 28,7 -2,6 -8,2
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 17,2 18,4 1,2 7,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 24,6 25,3 0,7 2,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 38,3 40,2 1,9 4,8
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 29,3 27,9 -1,3 -4,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 53,6 53,3 -0,3 -0,6
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 23,1 22,2 -0,9 -4,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 31,4 33,1 1,7 5,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 18,4 19,1 0,7 3,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 44,4 42,3 -2,1 -4,7
P Utbildning 85 67,3 65,6 -1,7 -2,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 144,7 141,7 -3,0 -2,1
Hälso- och sjukvård 86 63,7 64,7 1,1 1,7
Vård och omsorg med boende 87 35,0 31,2 -3,8 -10,8
Öppna sociala insatser 88 46,0 45,7 -0,3 -0,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 15,3 16,2 1,0 6,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 21,7 21,7 0,0 -0,2
X Näringsgrenen okänd 00 4,6 2,7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2015, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2014/I - 2015/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/03/tyti_2015_03_2015-04-23_tau_035_sv.html