Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2014/I - 2015/I, 15-74-åringar, %

  År/Kvartal Förändring
2014/I 2015/I 2014/I - 2015/I
Procent, % Procent, % Procentenhet
Anställningsförhållande      
Löntagare totalt 100,0 100,0 0,0
- fortlöpande heltidsarbete 37,8 34,1 -3,6
- fortlöpande deltidsarbete 14,6 14,6 0,0
- heltidsarbete för viss tid 30,9 34,4 3,6
- deltidsarbete för viss tid 16,8 16,8 0,0
Visstidsarbete totalt 47,6 51,2 3,6
Deltidsarbete totalt 31,4 31,4 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2015, Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2014/I - 2015/I, 15-74-åringar, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/03/tyti_2015_03_2015-04-23_tau_039_sv.html