Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/04 - 2015/04

  År/Månad Förändring
2014/04 2015/04 2014/04 - 2015/04
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 68,3 67,7 -0,5
Män 67,6 67,6 0,0
Kvinnor 69,0 67,9 -1,1
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 9,0 10,3 1,4
Män 10,3 11,1 0,8
Kvinnor 7,6 9,5 1,9
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,7 66,1 0,4
Män 67,2 67,8 0,6
Kvinnor 64,2 64,4 0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2015, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/04 - 2015/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/04/tyti_2015_04_2015-05-27_tau_001_sv.html