Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2014/04 - 2015/04

  År/Månad Förändring Förändring
2014/04 2015/04 2014/04 - 2015/04 2014/04 - 2015/04
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 448 2 429 -19 -0,8
15-64 2 386 2 357 -29 -1,2
15-24 241 233 -8 -3,4
25-34 522 525 3 0,5
35-44 549 547 -2 -0,4
45-54 629 609 -20 -3,1
55-64 444 443 -1 -0,3
65-74 62 72 10 15,3
Män 15-74 1 236 1 238 1 0,1
15-64 1 196 1 191 -5 -0,4
15-24 107 109 2 1,9
25-34 282 289 8 2,8
35-44 289 285 -4 -1,3
45-54 318 305 -13 -4,0
55-64 201 203 1 0,7
65-74 40 47 6 16,1
Kvinnor 15-74 1 211 1 191 -21 -1,7
15-64 1 189 1 166 -24 -2,0
15-24 134 124 -10 -7,5
25-34 240 235 -5 -2,2
35-44 261 262 1 0,5
45-54 311 304 -7 -2,2
55-64 243 240 -3 -1,2
65-74 22 25 3 13,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2015, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2014/04 - 2015/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/04/tyti_2015_04_2015-05-27_tau_006_sv.html